mag. Katjuša Stanič

Univerzitetna diplomirana socialna delavka, certificiran in licenciran NLP Praktik, certificiran in licenciran Praktik Hipnoze.

O meni

Sem Katjuša Stanič. Svoje poslanstvo sem našla v vodenju ljudi do njihovih ciljev, sanj, do tja kamor želijo priti, a pogosto ne najdejo poti, ne najdejo motivacije, notranjih virov in notranje moči.

S pomočjo različnih filozofij, metod, tehnik sem prišla do  ugotovitve, da ima človeško telo veliko več , kot si upamo verjeti. Ima neizmerne sposobnosti.  Moje prepričanje je, da je lahko vsak med nami  gospodar svojega telesa in kerator lastne usode.  In prav zaradi tega prepričanja me je življenje pripeljalo na pot kjer se posvečam predvsem delovanju in programiranju uma ter raziskujem področje nevrolingvističnega programiranja (NLP). V okviru Mastermind Akademije sem najprej pridobila certifikat in licenco za Hypnotic Practitonerja s strani dr. Richarda Bandlerja. Nato sem zaključila še izobraževanje za NLP Praktika ( tudi z licenco dr. Richarda Bandlerja). Z upravljanjem lastnih misli sem najprej pomagala sebi. Spremenila sem svoje razmišljanje, uporabljala tehnike katere danes poučujem naprej,  naučila sem se optimizma in začela drugače živeti. Spoznala sem, da je mogoče vse, če le znaš poiskati v sebi moč.

Kdaj poiskati strokovno pomoč?

Če nas določene težave obremenjujejo do te mere, da ovirajo naše vsakdanje funkcioniranje, da imamo občutek, da ne zmoremo več obvladati težav in stisk. Prav je, da smo pozorni na svoja občutja in   prijazni do sebe.  Ko začutimo, da so duševne stiske ( bodisi v medosebnih odnosih, odnosih v družini, partnerskih odnosih, da nas spremlja  občutek brezvoljnosti, izgorelost, jeza,  strah pred ljudmi ali življenjem, ločitev, smrt, tesnoba, panika…) zelo hude, da stvari ne gredo v želeno smer si poiščimo strokovnjaka, da nam pomaga izbrati pravo pot, poiskati notranji mir in   stik samega s seboj.

Kaj lahko pričakujete  od celostne psihosocialne obravnave ?

Celostna psihosocialna obravnava zajema celostno obravnavo osebe  v odnosu do sebe, do družine in do okolja. Je pomoč v težavnih življenjskih situacijah, ki zajema čustveno razbremenitev, poglabljanje vpogleda v aktualne težave, krepitev samozaupanja, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje osebnostne rasti.  Gre za vzpostavitev svetovalnega odnosa, ki je usmerjen v izobljšanje zadovoljstva s seboj in svojim življenjem. Včasih je že dovolj, da se obišče svetovalca samo enkrat. Pri večjih težavah pa je že po nekaj srečanjih razvidno, da gredo spremembe v želeno smer.

Za hitrejše doseganje želenih sprememb, več radosti in svobode pri sebi  se bomo poleg svetovalnih razgovorov  posluževali tudi NLP tehnik in hipnoze. Spoznali bomo kako uporabljati naravnanost k ciljem namesto k problemom, k dosežkom namesto k napakam, k možnostim namesto omejitvam ter uporabljali bomo različne tehnike sproščanja zmanjševanja stresa in napetosti.

– NLP tehnike: Na nas lahko vplivajo prepričanja, vrednote, pretekle izkušnje. Lahko so to  tiste iz otroštva, od staršev, lahko na nas  vplivajo sodelavci, partnerji, družinski člani… A v resnici smo mi tisti, ki odločamo kaj bomo mislili. Posledično to, kar mislimo, tudi čutimo, govorimo in udejanjimo. Prvi korak k spremembi je prevzeti odgovornost za naše lastne misli in občutke ter sprejeti odločitve o tem kam gremo in kaj želimo. Nato lahko spremenimo miselne vzorce.  Individualna terapija NLP je zelo priljubljena , saj se veliko ljudi srečuje z vprašanji kako naprej kaj se jim dogaja. Pri teh terapijah se s tehnikami nevro –lingvističnega programiranja spreminjajo vzorci, navade, prepričanja. NLP je umetnost spreminjanja sebe. In s tem, ko spreminjamo sebe, spreminjamo druge in  svet okoli nas.

Hipnoza: Hipnoza je pomemben del NLP. Je naravni pojav, kjer vstopimo v t. i. alfa stanje, ki je spremenjeno stanje zavesti, podobno spanju in je povzročeno umetno s sugestijo. Je globoko stanje sproščenosti in način poglabljanja v naše nezavedno kar nam omogoča dostop do informacij, ki jih zavestno ne moremo dobiti.

Je najmogočnejše orodje za programiranje uma z namenom pomagati  sebi in drugim spremeniti življenje na bolje.

Želim rezervirati termin pri tej psihoterapevtki »