Dr. Maja Kus Ambrož

Doktorica znanosti Maja Kus Ambrož je direktorica podjetja Psihovital, psihoterapija, svetovanje in izobraževanje ter predsednica društva Center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje. Zaključila je štiriletno podiplomsko izobraževanje iz geštalt terapije in še dodatno petletno podiplomsko izobraževanje iz transakcijske analize pri mednarodno priznanem strokovnjaku dr. Milivojeviću. Certificirana je z mednarodno priznano diplomo Transactional Analyst Counselor. Je članica The International Transactional Analysis Association (ITAA) – mednarodnega združenja za transakcijsko analizo ter polnopravna članica Associaton for Psychotherapy, Counselling and Coaching (APCC) – medarodno združenje za psihoterapijo, svetovanje in coaching, ki ji je priznalo mednarodno veljaven certifikat psihoterapevta. Kontinuirano se izobražuje in pridobiva znanja tudi iz drugih psihoterapevtskih modalitet.

Odnosi, ljudje in njihova vsebina so jo zaradi svoje kompleksnosti ali enostavnosti privlačile že od nekdaj. Kaj je pravzaprav človek, kakšne so naše zmožnosti, kakšni smo v bistvu. Podrobneje je preučevala dialog in odnos med dvema. Odkrila je moč dialoga kot sredstvo za obstoj odnosa v prehodu eksistence iz lastne možnosti v resnične osebe, ali povedano drugače, posameznikova eksistenca temelji na eksistenci odnosa med dvema.

Ima večletne izkušnje pri terapevtskem delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami. Je aktivna predavateljica in izvajalka delavnic in izobraževanj. Udeležuje se tako lokalnih-nacionalnih kot mednarodnih kongresov, kjer se predstavlja tudi kot aktivna udeleženka. Poleg maternega jezika, govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

Reference: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Inštitut za psihoterapijo, psihologijo in humanistiko, Društvo Center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje Maribor, Psihopolis Institute, Kreus-izobraževanje, svetovanje in coaching, Dialog-svetovanje in raziskave, Zavod R.I.S.O., Center za socialno delo Maribor, Krizni center za mlade, Romski Akademski Klub …

Želim rezervirati termin pri tej psihoterapevtki »